ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 05131887000 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد-بلوار وکيل آباد 59-خيابان شريف-بين شريف9و11-پلاک53-طبقه2 مراجعه نمایید.