آغاز صدور کارت ديجيتال واکسن کرونا براي سفر به خارج از کشور

 افرادي که قبلا واکسن دريافت کرده و طي دو هفته آينده قصد سفر به خارج از کشور دارند از هم اکنون مي‌توانند با مراجعه به اين آدرس ثبت‌نام کنند.

 آدرس اينترنتي کارت ديجيتال واکسن حاوي QR-Code حداکثر يک روز پس از ثبت‌نام به افراد پيامک مي‌شود.
سایر اعلانات